Amikor szükség van a szakszerű profizmusra

A munkavédelmi koordinátor alkalmazása mondhatni kötelező minden cégnek, aki biztonságban akarja tudni a vállalkozásában dolgozó embereket. Legfontosabb feladata munkaterületen munkát végző vállalkozások munkájának napi szintű munkabiztonsági összehangolása, és munkavédelmi szempontú rendszeres ellenőrzése.

Fontos tudni, hogy nem áll jogában intézkedéseket tenni a munkavállalók irányába, ellenben javaslatot tehet a szakszerű, balesetmentes működtetésre, amit jellegéből adódóan mindenképpen hasznos megfogadni, ha biztonságban akarjuk tudni akár a saját cégünket, akár a dolgozóinkat. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (vagy más néven munkavédelmi koordinátor) építési tevékenység alatti munkája munkabiztonsági tevékenység. Kétféle biztonsági és egészségvédelmi koordinátort lehet megkülönböztetni, egyik a tervezői és a kivitelezői biztonsági, másik pedig az egészségvédelmi koordinátor.

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatai már a tervezés időszakában elkezdődnek, hiszen neki kell összeállítania a kiviteli terv ezen szakaszait. Ebben kell meghatározni az építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, illetve a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A munkák előre haladásával, illetve a körülmények változásából adódóan a biztonsági és egészségvédelmi tervet módosítja, aktualizálja. A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni és figyelembe kell venni azokat a munkafolyamatokat, amelyek egy időben nem végezhetők, és meg kell találni a módját annak, hogy ne akadályozza egymást a két tevékenység. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor az építésvezetőséggel együttműködve érvényesíti a biztonság és egészségvédelem megvalósulását, hogy minden olajozottan, az előírásoknak megfelelően működjön.